Hvis du gerne vil have succes med innovation i din virksomhed, skulle du måske starte et helt andet sted end der, hvor du forsøger at definere en ny vej frem?

Måske skulle du i stedet starte der, hvor du tager udgangspunkt i, hvorfor initiativer omkring innovation ikke lykkes for jer. Og så i første omgang fokusere på at finde måder at overkomme de barrierer på.

For mon ikke du kender dem allesammen, hvis du tager dig lidt tid til at reflektere over det? Og mon ikke også, du kan få mere ud af at prøve at fjerne disse barrierer fremfor at komme på nye koncepter, der vil have lige så svære livsvilkår, som de ting du allerede har prøvet.

Ekskluderende initiativer

Hvis du er som rigtig mange andre, er der en række udfordringer, der typisk går igen.

Den første udfordring du står med er, at så snart nogle nævner ordet ‘innovation’, er der mange omkring dig, der tænker “Det er ikke noget for mig” eller “Det projekt bliver jeg sikkert alligevel ikke inkluderet i”.

Og medmindre du gør dig meget store anstrengelser for, at det ikke skal komme til at ske, vil du allerede der have lagt fundamentet for, hvorfor dit innovationsinitiativ ikke kommer til at lykkes.

Ingen tid og kompetencer

Næst efter denne udfordring følger den, hvor det kniber med tiden og ressourcerne. Som udgangspunkt har du selv og alle omkring dig nemlig mere end nok at gøre med alle mulige andre ting.

Så medmindre du tager nogle ud og eksplicit giver dem faklen, skal organisationen finde tid og kræfter i hverdagen til også lige at arbejde med innovation. Og det er svært, alene fordi det konflikter med vaner og ‘plejer’.

Med til dette billede hører også, at mange, der har svært ved at finde tiden og ressourcerne netop har det, fordi de tænker, at innovation er svært, komplekst og kræver nogle andre kompetencer. Følelsen af manglende evner og mestring er den tredje ting, der som regel går galt.

Hvad sker der nu?

Den fjerde ting, der som oftest udgør en trussel mod innovation, er hele tanken om, hvilket mandat man som medarbejder, der skal arbejde med ting har.

Grundlæggende vil de fleste af os gerne arbejde med ting, vi kan se, der er et formål med, og som bliver til noget. Og netop fordi mange innovationsprojekter har det med at ende ud i ingenting, er der over tid mindre og mindre appetit fra de rigtige mennesker til at ville kaste sig over dem.

For arbejder man med noget, og når man frem til noget, vil man også gerne have, at det bliver taget alvorligt, og at det, man har fundet frem til får et liv og bliver brugt videre i systemet.

What’s in it for me?

Den femte ting, der som regel går galt med innovation handler omkring belønning.

Innovation er af alle de grunde, der er listet ovenfor, en farefuld rejse. Og der er en overhængende fare for, at alle der kaster sig over det og ikke lykkes – oftest på grund af faktorer udenfor deres egen kontrol – begår karriereselvmord. Og hvem har i virkeligheden lyst til det?

Nej, vel? Så kan det trods alt oftest opleves som bedre og mere trygt at blive ved med at arbejde med det, man altid har gjort. Og ikke begynde at falde for fristelsen til at ‘rocke båden’. Og når først det sker, og der går tryghed i den, er innovation i betydningen virkelig nyskabende innovation for alvor død. For succes med den slags fordrer, at man efterlader trygheden og kaster sig ud i den.

Alt dette rejser i sagens natur spørgsmålet: Hvordan lykkes vi så? Og det kommer der her nogle konkrete bud på.

Involvér organisationen

Det første, du bør gøre, er at spørge dig selv, hvordan du kan involvere dine kolleger, din organisation og drage fordel af de kompetencer og erfaringer, de allerede har?

Svaret på dette er at tage udgangspunkt i en respekt og ydmyghed overfor det, de faktisk laver. Fremfor at sige “Nu skal alt laves om” handler det om at sige “Hvordan kan vi blive klogere på det, vi skal i morgen, samtidig med at vi laver det, vi skal leve af i dag?”.

Det handler med andre ord om at inkludere innovation i den daglige drift og sørge for innovation ikke tales op som noget særligt, der kræver helt nye kompetencer og nye ansigter i organisationen, men i stedet er noget, hvor alle kan spille en rolle via det arbejde, de allerede udfører.

Enkelhed er nøglen

For at få dette til at ske kræves kun en simpel struktur, der sikrer, at du trods alt har et overblik over, hvad der sker, og hvilken retning, I er på vej i, samtidig med, at du og dine kolleger udstyres med meget enkle, konkrete værktøjer, I kan anvende i jeres innovationsindsats.

Værktøjerne skal være fysiske, og de skal være designet ud fra et ønske om at gøre det lettest muligt at tage det næste, værdiskabende skridt på vej mod noget nyt og anderledes, der kan komme såvel jeres kunder som jer selv til gavn.

For det er når noget bliver nærmest provokerende let og overskueligt at gøre, at ting kommer til at ske. Og for at skabe innovation, er det handlinger, der tæller – ikke snak og planer.

Giv dem et mandat

I tillæg til at give din organisation nogle helt håndgribelige enkle værktøjer, handler det om at sikre dem et råderum og et mandat.

I praksis betyder det, at der med redskaberne skal følge et manøvrerum, hvor det ikke kun er let og hurtigt men også velset at gennemføre de første små eksperimenter og få noget faktuel viden under huden.

Innovation dør nemlig, når hvert eneste lille skridt skal vendes og drejes i en styregruppe, før der kan ske noget. Giv i stedet mandatet og råderummet til den enkelte ud fra en ramme, der er defineret på forhånd – og lad så ellers folkene være i fred til at prøve sig frem. De skal nok komme tilbage med deres resultater.

Giv en gulerod

Og hvorfor vil de så gøre det? Fordi du sikrer, at det sidste element for at kunne arbejde effektivt med innovation ud i yderste led er til stede: Belønning og incitamenter.

I stedet for at kritisere fejlslagne projekter og tabte investeringer, skal du fokusere på at belønne lysten til at prøve en masse små ting af. Du skal belønne den viden, der kommer tilbage – også den hvor det afdækkes, hvilken vej du og virksomheden IKKE skal gå. Og du skal selvfølgelig også både belønne og fremvise de gode eksempler.

Ved at gøre alle disse ting kan du over en forholdsvis kort tid få rekalibreret din organisation fra drift med meget lidt vilje endsige lyst til innovation til en organisation, hvor det at eksperimentere, finde nye veje og ad den vej også skabe grobund for værdiskabende innovation bliver en helt naturlig vane for medarbejderne.

(Foto: Pixabay.com)