Sådan bliver strategien agil

En af udfordringerne ved at skulle udarbejde en strategi er, at det ofte viser sig, planen er mere eller mindre irrelevant, så snart den er lavet. Den har det ganske enkelt svært med at ramme virkeligheden, eller også bliver den helt overhalet af den.

Dette gælder ikke mindst på det digitale område, hvor hastigheden hvormed ny teknologi og dermed nye muligheder udvikler sig, gør det meget svært at lave en plan, der kan holde til tidens test. Men samtidig gør uoverskueligheden i de mange muligheder, at det også er svært helt at kunne manøvrere uden en eller anden form for rettesnor. Så hvad gør man så?

Man bruger en fundamental anden og langt mere agil tilgang til digital strategi.

Det digitale missilskjold

Hvis man skal bruge et sprogligt billede på, hvad man kan gøre, kan man tænke i militære baner. Hvis den digitale strategi i klassisk forstand er en kanon, er den agile version af strategien nærmest at sammenligne med et missilskjold.

Hvor den klassiske digitale strategi fokuserer på at beskrive en plan, hvor man i en nøjere tilrettelagt sekvens foretager sig en række forskellige aktiviteter, giver den agile strategi muligheden for, at man dels kan gøre flere ting hurtigere samt ikke mindst reagere langt hurtige på de muligheder, der opstår, og de tiltag konkurrenterne kommer med, end man ellers ville kunne. Deraf sammenligningen med et missilskjold.

Kig indad først

Så hvad er en agil digital strategi, og hvad består den af? Flere forskellige ting.

Det første element en grundig kortlægning af slagmarken: Hvilke muligheder og ressourcer har man til sin rådighed, og hvordan agerer de kunder og øvrige interessenter, som man gerne vil i kontakt med og sælge sine ydelser til.

Muligheder og ressourcer er her vigtige at få kortlagt, fordi det man ser igen og igen er, at den største begrænsning for enhver form for digital strategi og dens muligheder for at blive succesfuldt rullet ud er interne faktorer som f.eks. organisering og især kultur. Disse kan hurtigt arbejde imod én, men ved at sikre et overblik over, hvordan ens eget bagland defacto kan og plejer at operere, kan man gøre denne inerti til en styrke frem for en svaghed.

Kortlæg kunderne

Det vigtigste er og bliver dog at kortlægge sine kunder og det marked, man forsøger at adressere og her stille sig selv og ikke mindst dem spørgsmål som:

Hvad er det, de forsøger at opnå? Hvordan opnår de det i dag? Hvad er svært for dem, og hvor kunne der være muligheder for at byde ind med nye og bedre løsninger? Hvad drømmer de om? Hvad er succes for dem? Hvad sætter de pris på? Hvordan gør man deres liv både nemmere og bedre?

Her handler det om at komme så langt ned i detaljerne som overhovedet muligt og blive ved med at spørge, indtil man virkelig føler man har en rigtig god grundforståelse – vel at mærke på markedets og kundernes præmisser. For i sidste ende er det serviceringen af disse behov, der skal få den agile digitale strategi og dermed ens egen forretning til at trives.

Sæt rammerne

Med udgangspunkt i dette opnåede kendskab til både interne styrker og muligheder og til markedets og kundernes faktuelle ageren og behov som sådan er det nemlig muligt at skabe sit digitale missilskjold: Et prioriterings-framework hvorfra man meget hurtigt vil kunne bedømme ethvert muligt digitalt initiativ og hvorvidt det giver mening at gå videre med for ens virksomhed eller ej.

Frameworket skabes ved at lave, hvad der svarer til et stort Excel-ark. Baseret på de opnåede indsigter udarbejdes der en række kategorier, der afspejler de vigtige faktorer for digital succes, man har identificeret. Det kan f.eks. være “Enkelhed”, “Klare Calls-to-action”, “Billig at implementere” eller noget helt fjerde. Hvor mange kategorier, man ønsker at identificere, er der som sådan ingen begrænsninger på, men for overskuelighedens skyld bør det være under ti.

Når kategorierne er på plads, tildeles de hver en vægt, så den samlede sum af vægte bliver 100%. Denne tildeling sker internt og i fuld overensstemmelse med beslutningstagerne i ens virksomhed, så man sikrer, at vægtningen svarer overens med virksomhedens overordnede prioriteter.

Lynhurtig mapping

Derefter er det ellers bare at gå i gang. Og princippet er enkelt: Hver eneste gang, man får en idé eller bliver præsenteret for en ny mulighed, anvender man frameworket til at score idéen/muligheden. Og hvis scoren ender med at blive tæt på 100, har man en rigtig god idé om, at dette er noget, der er “on strategy” og dermed værd at gå videre med.

Her er det dog også nødvendigt at være meget opmærksom. For hvis man falder for fristelsen til bare selv at sidde og score idéer og muligheder, bliver resultatet unægteligt resultatet af, hvad man selv synes og har af personlige referencer. Så tricket er selvfølgelig at kunne verificere denne scoring i markedet og hele tiden sikre sig, at der er en overensstemmelse mellem de muligheder, man overvejer til sin digitale indsats, og de ting der er klangbund i markedet.

Kan man få dette match rigtigt har man et framework, der fremfor at være en fast defineret digital strategi i en færdig plan er et levende dokument, der er robust nok til at kunne håndtere en solid vurdering og validering af alle de mange idéer og muligheder, der hele tiden kommer frem, og som hver for sig enten kan være en kostbar distraktion – eller det næste store digitale hit.

(Foto: Flickr/autumnal_hedge)