Start året med at tjekke forretningsmodellen

2017 er skudt i gang, og med det følger også nytårsforsætter. Og leder I efter et for jeres forretning, kunne det passende være at sætte et servicetjek af jeres forretningsmodel på dagsordenen for det nye år.

Hvorfor gøre det? Af flere grunde. Dels den åbenlyse, at udviklingen går så stærkt, at der er en vis sandsynlighed for, jeres forretning også bliver påvirket af det i en eller anden form. Og dels fordi det er min erfaring at rigtig mange virksomheder faktisk ved relativt lidt om, præcist hvordan de er i sync med det marked og de kunder, de forsøger at betjene, når man først begynder at spørge ind. Og i en tid med uendelige valgmuligheder indenfor snart sagt alle brancher og segmenter, er den en livsfarlig uvidenhed.

Lav et servicetjek

Et servicetjek af jeres forretningsmodel kan gøres på mange måder. Den måde, jeg anbefaler at gøre det på er ved først at lave en komplet kortlægning af jeres nuværende forretningsmodel ved hjælp af Business Model Canvas, og dernæst kigge på, hvilke eksterne faktorer, der må forventes at lægge jeres forretningsmodel under pres i den kommende tid.

Disse eksterne faktorer kan deles op i fire kategorier: Teknologitendenser, ændringer i kundeadfærden, fremkomsten af nye konkurrenter og makroøkonomiske faktorer.

Hvis vi tager den sidste først, er det både den letteste og den sværeste at forholde sig til. Den er let, fordi forventningerne til den makroøkonomiske udvikling baserer sig på relativt velfunderede, offentligt tilgængelige prognoser. Og svær fordi den ikke er mejslet i sten – økonomerne kan tage fejl – og fordi, det ikke er en faktor, I har den store mulighed for at påvirke eller for den sags skyld forholde jer selektivt til. Det kan I til gengæld med de tre andre.

Tungen lige i munden

Kigger på på den teknologiske udvikling, er det et område, hvor der mere end noget andet er brug for at holde tungen lige i munden. Når vi snakker om den rivende udvikling, der i disse år går ind og fundamentalt ændrer på hele industrier, snakker vi i virkeligheden om den teknologiske udvikling. Men er det alle nye teknologier, der har lige stor indflydelse på netop jeres branche og jeres kunder? Selvfølgelig ikke. Men hvordan finder man ud af, hvad der er relevant? Det er super svært, og det kræver både overblik, indsigt og abstraktionsevne fra dagligdagens opgaver. Hvorfor det kan være en god idé at søge ekstern assistance til at foretage den grovsortering.

Nye konkurrenter på vej

Den teknologiske udvikling kan også kaste nye konkurrenter af sig. Dette sker bl.a. fordi prisen for ny teknologi er så meget for nedadgående, at det bliver muligt for flere og flere nye aktører at komme ind og konkurrere i brancher, der før krævede rigtig meget kapital, erfaring og indsigt. I denne afdækning går vi ind og ser på, om der er nogle nye aktører, der er særligt relevante for jer. Både som mulige kommende konkurrenter men også som potentielle partnere eller nogle, I i virkeligheden kunne blive inspireret af. Som med den generelle teknologiske udvikling er øvelsen her at kunne skabe overblik og sortere. Hvad er vigtigt? Hvad er ligegyldigt? Og hvor ligger de forretningsmæssige implikationer for jer?

Hvad gør kunderne?

Sidst men absolut ikke mindst kigger vi på ændringer i kundeadfærd. Jeg oplever gang på gang, når jeg kommer rundt og snakker med virksomheder, at der reelt set er en meget ringe indsigt i de behov, der driver kundernes adfærd. Hvad er det konkret for opgaver, kunderne forsøger at løse med jeres produkter? Hvad er det for behov, der får dem til at vælge jer frem for konkurrenten? Og hvad er det for underliggende behov, der i virkeligheden driver det hele, og hvor I måske i virkeligheden kunne sætte kraftigere ind og få større konkurrencemæssige fordele, hvis I bare kendte til dem og havde dem visualiseret? Det er absolutte nøglespørgsmål for jer.

Arbejd med modellen

Samlet set danner denne kortlægning rammen for, at I kan begynde at arbejde med jeres forretningsmodel. Når I er blevet klar over, hvilke eksterne faktorer, der har en betydning for jeres virksomhed eller måske ligefrem kommer til at sætte den under voldsomt pres, kan I begynde at arbejde med, hvilke dele af jeres forretningsmodel ud fra f.eks. en kortlægning i Business Model Canvas, I kan og bør begynde at arbejde med for at stå stærkere fremadrettet.

Dette er en proces, som jeg meget gerne hjælper med baseret på min erfaring og indsigt fra bl.a. tæt samarbejde med manden bag modellen, Alexander Osterwalder. Tøv endelig ikke med at tage fat i mig på 2628 1976, og lad os starte med en uforpligtende kop kaffe.

(Foto: Flickr/Epic Fireworks)