Gør sikkerhed til ny industri

Hvorfor er det, at den danske stat poster millioner af kroner i forskning og udvikling af robotter, når de måske i virkeligheden kunne bruges meget bedre på at investere i, at Danmark bliver ledende indenfor IT sikkerhed?

Jeg spørger af to grunde:

For det første, fordi Center for Cybersikkerhed under Forsvarets Efterretningstjeneste igen-igen har været ude og gøre opmærksom på, hvor alvor og present truslen mod både virksomheder, myndigheder og især infrastruktur er. Og derudover fordi det forleden slog mig, at roboteventyret igen-igen er et eksempel på en teknologifascination fremfor løsningen af et enkelt problem.

Ingen rådgivning

Årsagen til, jeg fik den tanke var, at jeg var ude for at høre et oplæg omkring robotter og automatisering indenfor maskinbranchen. Det var på enhver måde tankevækkende.

Det viser sig, at der er 75 producenter af robotter i Danmark, hvilket jeg opfatter som overraskende mange og et udtryk for, at det de senere år virkelig har været et stort satsningsområde også indenfor offentlig forskning. Derudover er der omkring 100 integratorer, som med større eller mindre praktisk erfaring bygger installationer rundt omkring i virksomhederne.

Og så er der tre uafhængige rådgivere. Tre! Tre virksomheder, der kan hjælpe de virksomheder, der overvejer at indføre robotteknologi, med at finde ud af, hvad der giver mening at gøre og foretage investeringer i.

Leverandøren som rådgiver?

Naturligvis er der flere rådgivere end dem. Men de sidder hos leverandørerne. Og vis mig den leverandør, hvis rådgivning ikke altid vil ende ud med at bringe et af sine egne produkter eller løsninger i spil. Naturligvis vil de allesammen det. Det er jo forretning.

Overfor dem står en række virksomheder, der oftest ikke har nogen specielt konkret idé om, hvor robotter kan passe ind, men som har hørt på diverse konferencer og set i medierne, at robotter og ‘Industri 4.0’ er fremtiden og derfor – som så mange andre i den digitale verden – tænker, de hellere må gøre noget nu. Før det er for sent.

Det fører til mange investeringer. Faktisk så mange, at Danmark er nummer syv på listen over antal installerede robotter per 10.000 medarbejdere i industrien – nummer fire hvis der renses for de lande, hvor der er stor produktion af biler. Men læg mærke til, at det er installerede løsninger. Det siger intet om, hvor meget eller om de overhovedet bliver brugt. Og mange steder står robotterne faktisk uvirksomme hen – fordi der ikke er nogen, der ved, hvordan man rigtigt bruger dem.

Ukritisk investering

Det til trods fortsætter det offentlige med at poste penge i forskningsstøtte til robotindustrien, og det er således et åbent spørgsmål om, hvor mange af de 75 producenter herhjemme, der rent faktisk tjener deres egne penge, og hvor mange der er dybt afhængige af offentlige midler.

Nu er der jo ikke noget i vejen med offentlige investeringer i forskning og nye teknologier som sådan. Men det kan synes, som om vejen fra forskning til produkter, der opfylder et behov og skaber vækst ude i virksomhederne er en anelse lang.

Og det er præcis her, man bør spørge sig selv om, hvorvidt der er andre ting, vi med større fordel kunne poste offentlige forskningsmidler i?

Kæmpe problem

I mine øjne er svaret ja. Og industrien ligger lige for: Sikkerhed.

Der er ingen tvivl om, at den allerstørste udfordring indenfor digitalisering og ny teknologi er sikkerhed. Både sikkerhed for, at maskinerne en dag kan tage over og beslutte, at de ikke behøver os mennesker mere – den tror jeg personligt ikke så meget på – og sikkerhed for, at maskinerne ikke kan hackes og overtages af nogle andre. Eller lægges helt ned med meget store, negative – ja, ødelæggende – konsekvenser til følge.

Det er og bliver et reelt problem. Med stort P. Ja faktisk med versaler hele vejen igennem. Og der er ikke noget, der tyder på, at vi endnu for alvor er på vej til at løse det.

Det burde da være en opgave for Danmark; at sætte sig i spidsen for en ambitiøs agenda om at gøre sikkerhedsspørgsmål til en industri, vi kan eksportere på linie med f.eks. grøn energi. Hvorfor ikke? Markedet er der, og det bliver ikke mindre. Tværtimod. Det er ganske oplagt.

I disse dage løber TechFestival af stabelen i København med over 16.000 deltagere. Her er sikkerhed og ansvarlighed i forhold til teknologi et kerneomdrejningspunkt for mange diskussioner, keynotes og workshops. Et super godt initiativ.

Hvor ville det være forfriskende, om det kunne følges op af nogle konkrete, offentligt støttede initiativer, så vi rent faktisk begyndte at anvende vores skattekroner til forskning i teknologi på reelle, presente og væsentlige problemer fremfor blot ny, fascinerende teknologi, de færreste endnu ved, hvordan de rigtig skal bringe produktivt i spil.

(Foto: Pixabay.com)