Googles mesterlige læringscenter

Hvis der sidder nogle chefer rundt omkring, der er godt misundelige på Google og deres nye Google Succes Online digitale læringshus på Nørrebro i København, forstår man dem godt. For det er intet mindre end en genial idé, Google har fået der.

Ikke nok med at det er lykkedes at få masser af positiv opmærksomhed om noget, der nærmest er blevet positioneret og fremstillet som en filantropisk gerning. Det er også lykkedes at skabe et center, der nærmest fra ende til anden er skræddersyet til – små skridt ad gangen – at kunne booste Googles forretning i Danmark endnu mere, end den allerede er.

Knapt så subtilt budskab

For kigger man nærmere efter, hvad det er, der foregår af aktiviteter i og omkring det nye center, opdager man hurtigt, at Google spøger i baggrunden på det meste. Det gælder uanset om det handler om en Masterclass i “Synlighed på nettet”, eller det handler om, hvordan man booster sin virksomhed.

Det er selvfølgelig ikke Google selv, der leverer de mange inputs, men det fremgår mere eller mindre tydeligt, at Googles værktøjer er uomgængelige for at lykkes med de ting, der undervises i. Man faciliterer således at skabe sit eget marked.

Nu behøver der jo ikke være noget ondt i det. Og netop derfor er det super smart. For det siger noget om en anden tilgang til kunder og marked, der er væsentlig for alle de, der nu går rundt og ønsker, de enten havde gjort eller kunne gøre det samme.

Opgør med klassisk tankegang

Traditionelt set fokuserer de fleste virksomheder forholdsvist snævert på deres egne produkter og tjenester. I deres markedsføring bruger de ressourcerne på at forklare markedet, hvorfor præcis deres løsninger er de bedste, og kigger man efter, kan det være svært at se, hvad der skiller den ene ud fra den anden.

Det er en klassisk indefra-ud tankegang: Vi har skabt noget, vi gerne vil fortælle jer ude i verden om i håbet om, I finder det så interessant og relevant, at I ender med at købe produktet eller tjenesten af os.

Det, der er forskellen i forhold til Googles tankegang her, er, at de vender den om. I stedet for at åbne et læringscenter, hvor de mere eller mindre ublu faldbyder deres egne produkter og tjenester, tager de hånd om en større problemstilling – den som behovet for deres produkter og tjenester udspringer af – og italesætter den både som en udfordring men også som en udfordring, der findes løsninger på.

Ny tankegang påkrævet

Googles tilgang er ikke bare smart i sig selv og som sådan et eksempel til efterfølgelse for de virksomheder, der kan og vil. For andre kan den forhåbentlig sætte gang i en ny tankegang, der fokuserer væsentligt mere på, hvad det er for udfordringer, kunder og markeder har, fremfor hvad man selv synes, der er brug for.

Det kræver som nævnt en ændring i mentaliteten. Det kræver, at man i stedet for som det første at fokusere snævert på, hvilke produkter eller tjenester, man kan udvikle og markedsføre, definerer sit overordnede problemområde og helt fordumsfrit spørger sig selv om, hvordan man bedst muligt kan hjælpe sine kunder med at løse de udfordringer og opgaver, der ligger i det område.

Gør man det, kan det være, der er nogle ting, man skal udvikle og producere – den klassiske approach. Det kan også være, der er andre ting, man skal være med til at facilitere, men i virkeligheden håndteres af andre. Og endelig kan det være – som i Googles tilfælde – man skal arbejde på at italesætte udfordringernes omfang og i forlængelse deraf ens egne uomgængelige produkter.

Tænk hvad der kunne ske, hvis virksomheder allesammen begyndte at tage mere udgangspunkt i de grundlæggende udfordringer, de opererer med at løse og fordomsfrit begyndte at tænke i forskellige måder at hjælpe kunderne med at komme i mål? Det ville ikke bare kunne give nogle bedre produkter og tjenester. Det ville også åbne op for nogle helt nye konstellationer, der bredt set ville give innovation og vækst et meget bredere og effektivt spor at forfølge.

(Foto: Pixabay.com)