Innovation er et puslespil

Hvad skal der til for at lykkes med innovation? Er det nok at kunne få en idé og koble den til noget teknik?Nej, det er det ikke. Og det er en smertelig erkendelse som mange virksomheder, der gør forsøget, møder på et eller andet tidspunkt i processen.

Det sker ikke sjældent, at det, der startede som en god idé med en smart løsning løber ud i noget, der minder om det rene ingenting, og det eneste, man sidder tilbage med er regningen og de dårlige erfaringer.

Mange er usikre på, hvorfor det er, det ofte ender sådan. Men det er der faktisk en god forklaring på.

Idéen er aldrig nok

De fleste har efterhånden accepteret, at det ikke er indikativt for succes, om man kan få en idé. De fleste mennesker er i stand til at få idéer, og i et samfund som det danske, hvor vi bryster os af en vis form for kreativitet og har et arbejdsmarked, der ikke er super kommando-orienteret, er det måske endda nemmere end andre steder. Kobl det med erfaring og ekspertise, og succesen burde være hjemme, ikke?

Selvfølgelig er den ikke det. For der er afgrundsdyb forskel på at få en idé, få den rigtige idé og rent faktisk være i stand til at kunne eksekvere på den rigtige idé. Det er der, hvor innovation for alvor bliver svært.

Se det som et puslespil

Det gode spørgsmål er derfor, hvad man kan gøre ved det. Der er mange muligheder, men en af de mere simple er at se på innovation som et puslespil, hvor det er summen af en lang række brikker, der i sidste ende gør, at puslespillet er lagt.

At se på innovation som et puslespil er i første omgang en mental øvelse; en erkendelse af, at idéen og den teknologiske tilgang til løsningen ikke er nok i sig selv. At der også skal andre ting i spil.

Hvad disse ting er, kan variere fra branche til branche og fra virksomhed til virksomhed. Men som minimum skal der noget markedsindsigt med i ligningen.

Hvorfor og hvordan?

Det fundamentale spørgsmål, man bør stille sig selv, når man arbejder med innovation er: Er der overhovedet nogle, der har det her problem, vi forsøger at løse – og hvorfor og hvordan?

Det er stadigvæk skræmmende, hvor få virksomheder, der egentlig gør sig den ulejlighed at starte der og holde hestene, indtil de har fået en god idé om, hvor de kan gøre størst nytte og med hvilke produkter og services.

Når indsigten er på plads, og man er klar på, hvad det er for et problem, der kalder på en løsning, giver det mening at begynde at kigge på, hvordan man så bedst orkestrerer denne? Hvad er det for brikker, der skal lægges for at puslespillet er på plads? Skal der nye kompetencer ind? Skal vi have nogle partnere ombord, og hvad skal de bidrage med? Hvordan skal vi i det hele taget håndtere vores kunder?

Savner man her en struktur, man kan orientere sig imod og bevare overblikket over, hvor langt man er med sit puslespil, er Business Model Canvas faktisk en rigtig god ramme for diskussionen. Den store fordel ved modellens ni felter er nemlig, at man ved, at for at få det hele på plads, skal der være gode svar i hver eneste af de ni felter. Hver eneste.

Det er ikke nok bare at have en idé og så gå i gang med at udvikle den i et rent teknologiræs. Aldrig. Så fald ikke for den fristelse.

(Foto: Pixabay.com)