I mit arbejde benytter jeg mig af nogle forskellige redskaber og arbejdsmetoder. Jeg har erfaring for, de virker rigtig godt, når man – som tilfældet ofte er – begiver sig ud i et forløb, hvor man måske nok har en ramme men derudover ikke på forhånd kan sige, hvor man kommer til at bevæge sig hen.

Redskaber

Mine arbejdsredskaber består af en liste, der hele tiden er under review af mig selv, således at jeg til enhver tid kan love jer, at jeg anvender de redskaber, der giver de bedste resultater undervejs. Redskaberne er:

Business Model Canvas

Modellen er udviklet af Alexander Osterwalder og Yves Pigneur, og den udmærker sig ved to ting: For det første giver den os muligheden for at lave en meget visuel repræsentation af jeres forretningsmodel og bruge dette til både at skabe en fælles forståelse og et fælles sprog – men også til at se, hvor det er, der er brug for at sætte ind. For det andet giver den os muligheden for at modellere scenarier a la “Hvad nu hvis…” og derfra undersøge de mulige konsekvenser. Endelig er den drevet af opstillingen af hypoteser som udgangspunkt for opnåelse af faktuel indsigt fremfor fiktive mavefornemmelser, og dette er helt centralt for mit arbejde og de resultater, jeg kan hjælpe med at skabe sammen med jer.

Value Proposition Design

Også denne model er udviklet af Alex og Yves, og den udspringer af Business Model Canvas. Her er det kunden og dennes behov, der er i centrum. Filosofien er den enkle, at først når vi ved mere om, hvad det er, jeres kunder rent faktisk forsøger at opnå, hvad deres mål er, og hvad der er svært på vejen, kan vi begynde at gøre os meningsfulde tanker om, hvad det er for et produkt eller service, vi skal foreslå dem. Modellen er central i mit arbejde, fordi kernen i min filosofi er, at vi altid tager udgangspunkt i jeres kunders behov ud fra denne enkle tanke: Er de glade, er I det nok også.

JTBD framework

Tony Ulwick har skabt et framework for Jobs-to-be-done (JTBD), som i sammenhæng med Value Proposition Design er rigtig effektivt til at forstå kundens behov og den rejse, vedkommende er på i forhold til at finde en løsning på sin udfordring. Frameworket giver os mulighed for at mappe hele kundens proces og identificere nedslag, hvor vi har en mulighed for at komme ind og gøre os interessante med et produkt eller en service, der kan løse op for en problemstilling.

Pretotyping

Når der er skabt indsigt, og der er genereret idéer til løsninger, skal disse testes. Jeg anbefaler ALDRIG at skride direkte til at lave den store løsning, før vi har mindst én prototype-test, der har indikeret, at vores opnåede indsigt og vores vinkel på en løsning ser ud til at holde vand. Prototyper kan man lave på mange måder, og jeg anvender pretotyping, fordi det er en metode, der er kendetegnet ved at være den hurtige, simple løsning, hvor man nok skærer hjørner og håndholder noget – men hvor indsigten og resultaterne er reelle nok. På den måde kan vi også nå meget mere, blive meget mere sikre – og reducere risikoen langt mere – end vi ellers ville kunne.

Lean Startup-metoden

Fælles for alle mine projekter er, at jeg kører dem efter Lean Startup-metoden, der dekreterer Build-Measure-Learn i iterative forløb. Når det er sagt, har jeg ændret den lidt og kalder den for Learn-Build-Measure, fordi det afgørende er at starte ud med et mål for, hvad man gerne vil blive klogere på – en hypotese – og så bygge den pretotype, der skal til for at man kan få den viden, der enten be- eller afkræfter hypotesen. En anden grund til, jeg sværger til Lean Startup-metoden er, at det er min erfaring, der altid i et projekt sker ændringer på grund af nye indsigter m.m., hvorfor det er essentielt, disse ændringer kan indarbejdes i projektet ‘on the fly’.

Arbejdsmetoder

Dette bringer mig frem til mine arbejdsmetoder. For er der én ting, der kendetegner disse er det, at de er fleksible på den måde, at de tilpasser sig det projekt, vi sammen deltager i.

Intet er mere dræbende for et projekt end en struktur, der er alt for rigid. Og det er min erfaring, at de bedste resultater opnås, hvis man undervejs i sit projekt har en indbygget fleksibilitet, der gør, at man er i stand til at tage projektet, de nye veje, som de indsigter, der opnås undervejs, peger i retning af.

I praksis betyder det, der altid er en plan, når vi starter ud. Men også at den vil blive ændret undervejs. Til gengæld kan I føle jer trygge ved, at der altid er en struktur omkring projektet, der sikrer, at vi bevæger os fremad, gør dette på basis af reelle indsigter og operationelle værktøjer – og at vi aldrig kommer til at gå i stå.

Min rolle i disse projekter er meget at facilitere, være med jer, gøre jer bedre i stand til selv at opnå de væsentlige indsigter i den rette rækkefølge og træffe de valg, der er rigtige både i forhold til jer og i forhold til at skabe en positiv forskel for jeres virksomhed gennem projektet.

Derudover benytter jeg mig også af min store og omfattende erfaring til at udfordre jer undervejs – det er også en del af den samlede pakke, I får med mig.