Den effektive digitale strategi

Er der nogen god grund til, at det skal være komplekst at lægge en digital strategi? Og er der en endnu bedre grund til, at strategien skal være så kompleks og diffus, at den reelt set er svær at føre ud i livet.

Svaret på de to spørgsmål må være et rungende “Nej!”. For der er ingen naturlov, der siger, at det skal være sådan. Når det alligevel er sådan, kan man så spørge sig selv, hvad der skal til for at gøre det enkelt og meget mere eksekverbart at arbejde med digital strategi?

Måske svaret i virkeligheden er en bog, der viser, hvordan man gør? Det kan sagtens være, og det er en af grundene til, jeg nu er på gaden med bogen om “Den effektive digitale strategi”.

Udgangspunktet

Bogen er blevet til i et tæt samarbejde sammen med mine gode og dygtige kolleger i Peytz & Co, og den udsprang af et konkret projekt, jeg lavede for en kunde for knapt et års tid siden.

I arbejdet med denne kunde blev det tydeligt, hvad det var, der skulle til for at gøre strategien konkret og håndterbar for dem. Og det var to helt banale ting:

Den skulle i sagens natur hægtes op på forretningens overordnede strategi, så der blev skabt en tydelig, pragmatisk sammenhæng mellem de overordnede mål og det digitale bidrag til at nå disse. En slags ‘hvorfor?’ for, hvorfor kunden overhovedet skulle give sig i kast med en digital strategi?

Derudover skulle strategien deles op i bidder. Det gav kunden mulighed for selv at tage de enkelte dele i det tempo, de kunne magte. Og det hjalp med til at forhindre dem i at gå kold i en alt for omfangsrig og kompleks plan. Det var en plan, der var tænkt til at skulle eksekveres på helt lavpraktisk vis.

Tre dele

Resultatet blev så anvendeligt, at vi tænkte, det skulle komme flere til gavn. Og derfor blev idéen om en bog født. Men derfra og til at skrive den var der et stykke vej.

For det er rigtig godt at være konkret på, hvad der skal ske, når man bygger løsninger og drifter den efterfølgende. Men der manglede noget: Hele forarbejdet før arbejdet med selve strategien for alvor tager fart. Svar på spørgsmål som: Hvad skal vi i det hele taget med en digital strategi? Er vi overhovedet klar til den? Og hvordan finder vi ud af, hvad dens fokus skal være?

Disse dele skulle naturligvis med – og de kom det. Så efter en koncentreret skriveproces op imod sommerferien bestod den endelige bog af tre dele:

Første del om det nødvendige forarbejde. Anden del om selve udviklingen af løsninger og tilgange. Og tredje del om hele driften og det at sikre, at strategien rent faktisk bidrager til at nå de mål, der er opstillet af forretningen.

Det behøver ikke være svært

Resultatet er blevet en bog, der er tænkt som en kogebog for alle de, der godt ved, de skal noget, men som går i stå ved den blotte tanke om lange strategiprocesser med dyre eksterne konsulenter.

Jeg har forsøgt at holde de mindre og mellemstore virksomheder for øje og givet dem det, de har brug for for at kunne skaffe sig et overblik og navigere i den digitale verden. Dette har jeg gjort med skyldig hensyntagen til, at der naturligvis findes masser af nuancer og kompleksiteter, som jeg sket ikke berører, men som jeg ærligt talt også henfører til bunken af taktikker, man kan anvende – og ikke noget der har med selve strategien og ens evne til at eksekvere at gøre.

Bogen forsøger at gøre det komplekse enkelt. Fordi det er hele mit mantra for meget af det arbejde, jeg laver. For i min erfaring er det, når vi får meget af den tekniske og taktiske kompleksitet væk, at vi får skabt det klare overblik, der gør, vi kan komme til at stille de virkelig væsentlige spørgsmål:

Hvad har vi egentlig gang i? Hvorfor har vi det? Og hvem skaber det egentlig værdi for?

Det er simple spørgsmål, som alt for få desværre stiller i en travl hverdag, og hvor det er mit håb at det at forsøge at samle det i en enkel håndbog kan være med til at sikre, der kan findes lidt mere tid til disse meget væsentlige diskussioner.

For uden dem, ingen virkelig effektiv digital strategi.

PS: Hvis du er interesseret i at læse bogen, kan du downloade et e-bogs eksemplar af den her. Den findes i flere forskellige formater alt efter din præference. Den koster kun en tilmelding til Peytz & Co’s nyhedsbrev.