3 tips til at få mest ud af OKR

OKR – Objectives & Key Results – er en fantastisk enkel og anvendelig målemetode, hvis man gerne vil holde styr på, at de planer, man har lagt skrider fremad i den rigtige retning.

Men netop fordi OKR er så enkelt et redskab, kan der også hurtigt opstå misforståelser omkring, hvordan man i praksis får mest ud af det – eller bare undgår at falde i de værste fælder.

Derfor er der her 3 råd til, hvordan du kan få mest ud af OKR i din organisation.

Overdriv ikke

Det væsentligste råd er ikke at overdrive det. Det kan lyde lidt mærkværdigt, når man nu gerne vil kunne tracke alt, og man har en metode, der virkelig kan lette det arbejde. Men det er også præcis der, fælden er: Man fristes til at ville måle alt for meget.

Hvis man opstiller alt for mange og alt for detaljerede mål i sin OKR, er den overhængende risiko, at man mister pusten og slet ikke kommer i gang. Mennesker er generelt ikke specielt gode til at blive konfronteret med en masse forskellige mål på én gang. De foretrækker enkelhed, og de foretrækker nogle mål, hvor de hurtigt kan få en oplevelse af succes.

Derfor: Modstå fristelsen til at ville sætte mål for alt og udvælg de tre ting, der er de absolut væsentligste at få håndteret – og sæt gerne de overordnede mål tre måneder ud i tid. Det gør det på én gang meget mere håndgribeligt, og den enkelte får en meget bedre følelse af, man faktisk kan lykkes.

Følg op hver uge

Andet råd er at skemasætte opfølgningen på OKR målene hver uge. Erfaringen siger nemlig også, at selvom entusiasmen omkring simpel målstyring kan være endog meget stor i starten, bliver det – akkurat som med fysisk træning – meget hurtigt hverdag. Og så glemmer man alt om det. Eller det bliver i hvert fald skudt i baggrunden.

Sørg derfor at få sat ind i kalenderen, hvornår I kigger på OKR målene og opdaterer, hvor langt I er kommet. Helst et kort møde hver uge, så momentum bevares, og redskabet for alvor får muligheden for at komme ind under huden på en måde, der hurtigt gør det til rutine.

Et konkret tip kunne være at tage et kort møde mandag formiddag, hvor man diskuterer fremdrift og eventuelle tiltag, man enkeltvis eller sammen skal tage for at komme nærmere sine mål og hjælpe hinanden med det. Det behøver ikke at tage mere end 15 minutter.

For at det skal blive effektivt, kan man så lægge et tidspunkt i kalenderen fredag eftermiddag, hvor man samler op på ugens gerninger, får opdateret sine OKR mål, skrevet kommentarer hvis der skal skrives det og i det hele taget får reflekteret lidt. Så er man klar til at holde weekend og starte næste uge med snakken om, hvad der så skal ske i den uge for at komme målene nærmere.

Skab sammenhæng

Det tredje og sidste råd er at sikre sig, at der er sammenhæng mellem de forskellige OKR mål, som medarbejderne rundt omkring i organisationen opstiller.

I praksis burde det være givet, at det sker. For hele pointen med at opstille målsætninger og gøre dem konkrete helt ned på den enkelte medarbejder er netop at sikre, at når medarbejderen når sine mål, bidrager vedkommende også maksimalt til organisationens opfyldelse af mål. Men sådan er det bare ikke altid i praksis.

Den gode måde at sikre sammenhængen på er at starte med tre overordnede mål for organisationen og så bede hver enkelt afdeling om at komme med deres bud på, hvordan de har tænkt sig at bidrage til at nå disse. Når dette er sket kan man så tage disse tre bud og gøre dem til overordnede mål i den enkelte afdeling og så derfra lade medarbejderne byde ind med, hvilke aktiviteter, de har tænkt sig at lykkes med for at nå afdelingens mål.

På den måde sikrer man sig hurtigt og effektivt, at det, der startede som meget overordnede mål bliver til konkrete aktiviteter ude hos den enkelte medarbejder, og at alle arbejder i samme retning.

Sværere behøver det ikke være.

(Foto: Pixabay)