Brug kræfter på at forstå markedet rigtigt

At skabe succesrige nye produkter og services kræver mere end bare en god idé. Udover et udviklingsforløb af en vis længe og en forankring i organisationen, kræver en succes også, at der er et marked derude, der tager så godt imod det nye tiltag, at det i vid udstrækning bliver ikke bare købt men også brugt.

Om disse kritiske forhold eksisterer i markedet er altid behæftet med stor usikkerhed. For et marked består af så mange forskellige bevægelige dele udenfor virksomhedens egen kontrol, at man selv med den bedste erfaring opnået gennem mange år reelt kan forudsige meget lidt om, hvordan det kommer til at gå.

Derfor er der brug for en anden tilgang for at skabe de optimale rammer for succes med nye tiltag.

Rapporter er ikke nok

Rundt omkring findes der mange virksomheder, der på papiret gør en rigtig stor indsats for at indsamle information og sikre viden om et marked, inden de går igang med at udvikle produkter eller services til det.

Det med papiret skal her forstås helt bogstaveligt. For det er relativt almindeligt at høre refereret, hvordan der enten er blevet studeret rapporter eller udarbejdet rapporter, der på et aggregeret niveau fortæller noget om et potentielt marked.

Udfordringen med disse er dog, at aggregerede rapporter sjældent er noget godt beslutningsgrundlag og heller ikke siger ret meget om det faktiske marked. Både fordi rapportens konklusioner kan være svære at omsætte til konkrete handlinger i produktudviklingen, men især fordi en aggregeret fremstilling intet siger om de personlige motiver, den enkelte potentielle kunde måtte have for at interessere sig for et kommende produkt eller service.

Workshop bias

Derfor er der mange virksomheder, der anvender interne workshops til at forsøge at grave spadestikket dybere og udfordre hinanden i teamet på den viden, man mener at vide, man har eller i det mindste tror, man har opnået.

Men dette er en falsk tryghed. For der går meget hurtig ‘confirmation bias’ i processen, når man sidder samlet omkring et bord, hvor der måske er et par stykker, der har meget at skulle have sagt, og som allerede har bestemt sig for, at en given idé er god. Så handler det ikke om at kigge på fakta og stille kritiske spørgsmål. Så handler det mere om at bekræfte de forestillinger, de stærke i forsamlingen allerede har. Og det er igen ingen indikator for, hvordan markedet vil reagere.

Kunnen er ikke lig formåen

For nogle sker der så det i processen, at de begynder at fokusere på, hvad de faktisk kan levere – altså på løsningen. Det kan være et spørgsmål om kompetencer blandt medarbejdere eller særlige idéer og know-how, som man betragter som værende så afgørende, at der da må være et marked for det, der bare står og venter på, man kan introducere sit produkt eller service.

Dette er måske i virkeligheden den farligste måde, man kan stirre sig selv blind på. Fordi man kan blive så optaget af egen formåen og muligheder, at man helt og aldeles glemmer, at det afgørende for en kommende succes IKKE er, hvorvidt man rent faktisk kan skabe et produkt eller en service, men om der er nogle kunder, der vil være villige til at købe det, FORDI det løser en relevant, værdifuld problemstilling for dem.

Afdæk blinde vinkler

Derfor er der ingen vej udenom at anlægge en test-baseret tilgang til sin idé- og produktudvikling, hvis man gerne vil nedsætte sin risiko for at fejle og – modsætningsvist – skabe de bedste fundamenter for succes.

I modsætning til indenfor virksomhedens vægge, hvor man alt andet lige har en rimelig grad med kontrol over, hvad der sker og hvorfor, er der så mange bevægelige faktorer udenfor ens egen kontrol, når man kommer udenfor, at der ganske enkelt ingen (eller meget få og i meget specifikke tilfælde) undskyldning er for at gå ud og stikke en tå i vandet, før man vælger at springe på hovedet ud i det.

Det er ganske enkel sund fornuft. Ikke kun fordi man får en større sikkerhed for, at man forstår det egentlig problem og behov og derfor kan udvikle det bedste produkt eller service. Men også fordi man ad den vej får et meget bedre billede af, hvad der virkelig er brug for – og hvad man også kan undvære.

På den måde er det ikke kun en god investering i fremtidig forretning. Det er også en potentiel besparelse i udviklingen af nye produkter og services, der sikrer, man bruger det nødvendige og intet mere – og kan kanalisere de øvrige ressourcer han til kommende udviklingsprojekter. Og dermed på sigt booste sin vækst endnu mere.

(Foto: Pixabay.com)