Professor i psykologi, Svend Brinkmann, opfordrede i sin nytårstale i DR2’s ‘Deadline’ til at bevæge sig “baglæns ind i fremtiden” i et opgør med altid at ville det nye for det nyes egen skyld og lade nu’et drive ens handlinger alt for meget.

Selvom der kan være noget polemisk over synspunktet, er der også en god pointe i forhold til dig og din virksomhed, når det handler om at få mest muligt ud af innovations-indsatsen i 2019 og rent faktisk komme frem til resultater, der gør en mærkbar forskel for dine kunder.

Denne vil jeg gerne forsøge at illustrere.

Den store udfordring

Når jeg kommer rundt og taler med forskellige virksomheder og organisationer, slår det mig altid, hvor let det er at falde i den falde, hvor man gentager praksis, man tidligere uden held har forsøgt, i håbet om, at det denne gang virker.

Det kan være det at få den gode idé og gå benhårdt efter at realisere den. Selvom de fleste tidligere forsøg af forskellige årsager er fejlet, tror vi på, at næste gang bliver det anderledes, hvis bare idéen er god nok.

Det kan være, at vi siger til os selv, at så længe vi bare hopper med på den seneste trend, så skal det på et eller andet tidspunkt nok manifestere sig i noget, der giver succes på bundlinien, og at det naturligvis vil være, når vi holder op med at investere, investere og investere, at vi lige præcis misser den ene ting, der kunne have gjort hele forskellen.

Perspektiv i erfaring

Den form for adfærd er både naturlig og helt igennem forklarlig. For det er, hvad der sker, når vi holder blikket stift rettet mod vejen fremad med en sådan intensitet, at der ikke er overskud til samtidig at kigge i spejlene bagud.

For hvad er det, vi får, når vi gør det?

For det første får vi perspektivet i relation til vores erfaring. Vi får muligheden for at bringe de erfaringer, vi tidligere har gjort os i anvendelse og dermed også muligheden for at rette til og fjerne de børnesygdomme eller uhensigtsmæssigheder, der har gjort, at vi ikke tidligere er lykkedes.

Får læring under huden

For det andet får vi en tryghed i at vide, at vi rent faktisk har noget historik, vi kan bygge på. Det kan godt være, alt det nye er fremmed og måske ikke lige ligger til vores kompetencesæt. Men når det sættes ind i konteksten af vores historik, finder vi som oftest ud af, at vi faktisk har et langt bedre udgangspunkt for at lykkes, end vi ellers havde troet.

Og for det tredje – og vigtigst af alt – får vi muligheden for at gøre det at lære af vores handlinger til et aktiv for vores fremtidige virke. Det at standse op, reflektere over, hvad der skete og uddrage læren videre fra det, bliver pludselig et åbenlyst gode for os.

Det, der står som et gode for os, har også en større sandsynlighed for at blive gjort. Og det at lære og have evnen til at tage læren med sig er entydigt en positiv ting, som alle har brug for, og som giver innovationen ny kraft og vitalitet.

Bedre tilgang

Når vi ved at kigge i spejlene får dette perspektiv med, bliver det i sig selv mindre utrygt at finde den rette vej fremad – også selvom det umiddelbart kan føles, som om man har ryggen mod trafikretningen.

Tilføjer vi så en eksperimenterende tilgang, hvor vi aktivt anvender vores erfaring, historik og perspektiv til at forme vores vej fremad og tager det i et tempo, hvor vi selv kan være med og føler os trygge ved, at vi stadig er på vejen, er vi på vej mod noget, der kan bruges til noget.

Det kan vi sagtens gøre i både lille og større skala. Og vi kan køre mange eksperimenter på én gang, når de alle er forankret i, at vi ved og har reflekteret over, hvor vi kommer fra, og hvilke ræsonnementer og refleksioner, eksperimenterne er født ud af. Vi føler os alt andet lige på mere sikker grund.

Det sidste er afgørende for, om vi lykkes med vores innovationsindsats. For det er overskuddet til at bevare overblikket undervejs, der gør, at vi har bedre chancer for at nå vores mål og ikke ender med – som vi plejer – at være så fokuseret på retningen fremad, at vi dels træffer hurtige, uovervejede beslutninger under pres og dels træffer beslutninger, som selv en lille smule refleksion over erfaring og historik ville have sat endog store spørgsmålstegn ved.

Så jo, der er faktisk en vis form for rationale over at gå ind til indsatsen i 2019 om ikke baglæns så dog i hvert fald med et solidt fokus på spejlene også.

(Foto: Pixabay.com)