I disse år snakkes der jævnligt om, at der rundt omkring i bestyrelserne i de danske virksomheder er brug for flere digitale kompetencer.

Mens det ganske givet er fuldstændigt rigtigt, bør ambitionen dog ikke stoppe der. For det, der i virkeligheden er brug for, er digitale kompetencer med en eksperimenterende tilgang til opgaveløsningen.

Fremdrift og indsigt

En sådan kombination vil nemlig ikke kun give virksomhederne den fornødne indsigt men også den fremdrift, der er brug for, hvis man for alvor skal rykke ved noget.

For mange virksomheder har et digitalt fremdriftsproblem i den forstand, at det ikke kun handler om at kunne gøre noget digitalt men også at kunne gøre det rigtige.

En business case eller klassisk strategi bliver ikke hverken mere klar eller mere værdiskabende, ved at man alene giver den en digital vinkel. Der skal følge konkret, effektiv eksekvering med.

Ledelsen halter efter

Hvorfor er der så brug for dette? Fordi jeg ser en tendens til, at jo længere man kommer op i virksomhedens hieraki, jo mindre reel eksekveringskraft og – måske især – lyst er der reelt set.

Udfordringen er nemlig, at mens medarbejderne nede på gulvet og deres umiddelbare chefer har forstået, hvad det er, der skal til, og også er både åbne og nysgerrige overfor andre og mere effektive måder at afsøge nye digitale muligheder og potentialer på, halter det gevaldigt på de øverste chefgange.

Her er den gode latin stadig den klassiske business case, den gængse strategipræsentation og i det hele taget et kompleksitetsniveau designet til lejligheden, der mest af alt fungerer som effektive bremser for konkret handling nede i organisationen.

En rollemodel

Da det ikke umiddelbart ser ud til, det er let for medarbejdere og chefer nede i organisationen at få ledelsen til at ændre opfattelse endsige kurs, må den logiske konsekvens være at kigge sig om efter nogle, der har bedre muligheder for at gøre netop det.

Og her er det fuldstændig oplagt at kigge på bestyrelsen. For bestyrelsen er og bliver den myndighed, som den øverste ledelse i virksomheden står til ansvar overfor. Og hvis der sættes en mere eksekverende, eksperimenterende agenda herfra, bliver det alt andet lige sværere for de øverste chefer at bevare deres modus operandi fremadrettet. Og det vil i mange tilfælde være et gode for virksomheden.

En reel forskel

At få profiler ind i bestyrelsen, der ikke alene har digital indsigt men også har kendskab til og erfaring med at eksekvere ud fra de mest effektive principper med masser af eksperimenter, opsamling og analyse af data, håndtering af risikostyring på nye udviklingsprojekter m.m. vil være et ubetinget gode for de fleste virksomheder.

Det handler nemlig ikke bare om at kunne tænke det og føre en mere eller mindre akademisk samtale om det i bestyrelseslokalet eller på et seminar med ledelsen. Det handler først og fremmest rent faktisk om at kunne gøre det og få organisationen med på rejsen ved at gå foran med et praktisk, effektivt og værdiskabende eksempel.

Der er dog få af disse profiler derude, som reelt set både kan tænke tankerne, sætte stregerne og give konkret input på praktisk eksekvering. De virksomheder, der formår at identificere disse og få dem samlet op til at bidrage på bestyrelsesniveau, vil alt andet lige kunne få en fordel.

(Foto: Pixabay.com)