Noget af det nemmeste i denne verden er for udviklere af et produkt at beklage sig eller gøre sig morsom over sælgere og den indsats, der ydes for at forsøge at sælge det, de har udviklet. For helt ærligt? Hvor svært kan det være?

Og noget af det sværeste er at sælge produkter. Ikke fordi det som sådan er raketfysik, men fordi der – i modsætning til et kontrolleret udviklingsarbejde – er en mængde forskellige faktorer udenfor ens egen kontrol, der i sidste ende har stor betydning for, om man lykkes eller ej.

Så hvorfor ikke slå to fluer med et smæk og gøre udviklerne (med)ansvarlige for salget eller som et minimum opfyldelsen af salgsmålene og sikring af produktets kommercielle succes?

Hånden på kogepladen

Det vil umiddelbart have den fordel, at udviklingsafdelingen får en helt anden interesse og aktie i, at det, de skaber, dels fungerer efter hensigten, er en god brugeroplevelse og i det hele taget i sidste ende løser et problem eller et behov, som kunden har.

Det vil gøre det sværere at lave ‘indforståede produkter’, hvor de eneste, der kan forklare rationalet bag, hvorfor en feature er blevet, som den er blevet, og fungerer, som den gør, er dem, der har udviklet det. Og det vil gøre det sværere at begrave selv ganske simple opgaver og behov i overdreven kompleksitet.

Det vil gøre, at udviklerne – og her mener jeg udviklere bredt – får hånden på kogepladen.

Et fælles sprog

Når de har det, og sælgere, marketingfolk og andre, der har den eksterne kontakt har det samme, er der de bedste muligheder for, at der opstår et fælles sprog omkring produktet.

Det fælles sprog italesætter, hvad det er, man har sat sig for at løse og sørger for hele tiden at holde fokus på, om man samlet set og hver for sig er i gang med på bedst mulig vis at bidrage til det, der gerne skulle opleves som den optimale løsning på problemet.

Ydermere har dette fælles sprog den fordel, at det pludselig bliver meget lettere at nå til enighed om, hvad der er vigtigt: Kunden og kundens glæde og tilfredshed med et produkt, der bare fungerer og leverer værdi hver eneste dag.

Indbyggede mål i produktet

Så hvordan kan udviklerne så få hånden på kogepladen og blive gjort medansvarlige for salget?

Det er i virkeligheden forholdsvis enkelt, selvom den enkelte implementering konkret kan være omfattende: Det handler om at flytte mange af de salgs- og performance-KPI’er, sælgerne er vant til at blive ramt med og målt på hver eneste dag ind i produktet.

Det handler om at kunne være skarpe på, hvad det er for faktorer, der er afgørende for, om produktet skaber værdi nok til at blive brugt og bliver brugt nok til, at kunderne vil betale for det. I en sådan grad, at kunderne bliver ved med at betale for det. Og så få sat henholdsvis tal og opfølgende aktiviteter på disse mål.

Produktfolk i fokus

For langt de fleste, der følger denne vej, vil det være naturligt at introducere dette i forhold til de produktfolk, der allerede sidder med produktansvaret og som sådan har et ansvar for, at hele pakken fungerer, leder tilbage mod nogle kundebehov og -problemstillinger og i det hele taget skaber værdi.

Men hav modet til at være lidt mere ambitiøse. Tag udviklerne med også. Mange steder er udviklerne allerede i dag defacto-rockstjerner, som er helt afgørende for, om produktet får succes eller ej. Hvorfor ikke følge dette fokus og denne status op med helt konkrete performance-mål.

Det bør være den mest enkle og ligetil sag i verden for udviklere, der i forvejen har stærke kompetencer og holdninger til det, de og andre laver. Og det kan gøre en kæmpe forskel for virksomheden.

(Foto: Pixabay.com)